Posługa misjonarzy i rekolekcjonistów domu w Bodzanowie:

MISJE PARAFIALNE

Szczególny czas odnowy parafii, który przeprowadza się co kilka lat (przeważnie 10), celem umocnienia i odnowienia życia wiary. Kodeks Prawda Kanonicznego nakazuje organizowanie misji. Kanon 770 zawiera następujący zapis: Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się świętymi misjami. Misje parafialne trwają zwykle cały tydzień, podczas którego w odpowiednich porach głosi się wiernym nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności, odprawia nabożeństwa. Misje parafialne prowadzą poprzez spowiedź i Komunią św. do uroczystości poświęcenia krzyża misyjnego. Misje święte prowadzi zazwyczaj dwóch misjonarzy.

REKOLEKCJE PARAFIALNE

– typowe rekolekcje parafialne w Kościele katolickim odbywają się zazwyczaj w adwencie i wielkim poście. Trwają zwykle cztery dni, wliczając niedzielę. Misjonarze i rekolekcjoniści głoszą rekolekcje także w innych terminach;

REKOLEKCJE ZAKONNE I DNI SKUPIENIA

– rekolekcjoniści animują rekolekcje i dni skupienia we wspólnotach zakonnych;

KAZANIA OKOLICZNOŚCIOWE

– misjonarze głoszą także Słowo Boże z okazji różnych parafialnych uroczystości (np. rocznica poświęcenia kościoła, odpusty, rekolekcje Maryjne, peregrynacje itd.);

ZASTĘPSTWA I POMOC DUSZPASTERSKA

– misjonarze pomagają duszpasterzom diecezjalnym: zastępują ich podczas urlopu, wspomagają posługą w okresach wzmożonej działalności duszpasterskiej.

————————————————————————-

Zgłoszenia o przeprowadzenie i wygłoszenie Misji Parafialnych, rekolekcji, kazań okolicznościowych a także w sprawie zastępstw i pomocy duszpasterskiej przyjmuje przełożony wspólnoty zakonnej, o. Włodzimierz Jamrocha OMI

Kontakt:
kom.: +48 501 593 450 lub tel.: 77 439 17 14 wew. 20
e-mail: superior.bodzanow@oblaci.pl

————————————————————————-

Materiały do pobrania:

Obrzęd rozpoczęcia i zakończenia Misji Parafialnej – TUTAJ

Wezwania do modlitwy wiernych – TUTAJ

Modlitwa przed Misją Parafialną – TUTAJ

Modlitwa ludzi chorych i cierpiących – TUTAJ