Złoty jubileusz kapłaństwa

W bodzanowskiej parafii obchodzono jubileusz 50. lecia kapłaństwa o. Franciszka Żoka OMI. Wieloletni misjonarz ludowy (rekolekcjonista) dziękował Bogu za dar powołania. Urodził się w 1948 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1967 roku, święcenia prezbiteratu otrzymał 23 kwietnia 1973 roku. Obecnie o. Franciszek Żok OMI posługuje w domu zakonnym w Bodzanowie.


Wielki Post 2023

W Środę Popielcową ojcowie misjonarze z naszej wspólnoty wyruszyli z posługą rekolekcyjną do wielu parafii. Polecamy się modlitwie wiernych. W naszych zakonnych modlitwach również pamiętamy o naszych dobrodziejach, o tych którym posługujemy


Życzymy wesołych Świąt Narodzenia Jezusa

Zdrowych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz Bożych Darów na Nowy Rok

życzą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej


Zmarł ojciec Czesław Pantoł OMI

W szpitalu w Nysie zmarł  opatrzony sakramentami o. Czesław Pantoł OMI. Urodził się 13 grudnia 1954 roku w Dynowie (archidiecezja przemyska). Edukację pobierał w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, następnie ukończył Technikum Mechaniczne w Przeworsku. Wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Nowicjat odbył w klasztorze na Świętym Krzyżu. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1982 roku w Obrze. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, gdzie złożył profesję wieczystą – 8 września 1986 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 czerwca 1988 roku z rąk abp. Jerzego Stroby, metropolity poznańskiego.

Po święceniach otrzymał obediencję do Iławy jako wikariusz i ekonom (1988-1992), po roku czasu objął obowiązki drugiego radnego domowego. W 1992 roku został skierowany na Święty Krzyż w charakterze ekonoma domu zakonnego. W 1995 roku otrzymał obediencję do Zahutynia jako przełożony wspólnoty zakonnej, ekonom i proboszcz parafii. W 2005 roku objął kapelanię sióstr zakonnych należąc do komunitetu w Obrze. Po roku czasu został skierowany do Kodnia. W 2010 roku powrócił do Zahutynia w charakterze pomocy duszpasterskiej. Od 2018 roku należał do wspólnoty zakonnej w Bodzanowie. Uroczystości pogrzebowe w środę 12 października o godz 13.00 w świątyni bodzanowskiej. O 12.30 odmówimy różaniec przy trumnie o. Czesława.


Pożegnanie ojca Kazimierza

W laskowickiej świątyni parafialnej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. o. Kazimierza Kościńskiego OMI, który odszedł do Pana we wspólnocie zakonnej w Bodzanowie. W modlitwie w intencji zmarłego uczestniczyli współbracia-oblaci, rodzina i przyjaciele oraz delegacje parafian z Laskowic, Iławy i Obry. Przed liturgią pogrzebową modlitwę różańcową w intencji śp. ojca Kazimierza poprowadził superior ostatniej wspólnoty zakonnej, do której należał – o. Włodzimierz Jamrocha OMI.


Jest zakątek w Bodzanowie


Rada Prowincjalna


Wielkanoc 2018

"To, co najbardziej trudne i beznadziejne ginie wobec faktu ZMARTWYCHWSTANIA."
"Niech nadzieja płynąca z GROBU przenika Twoje serce!"

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA!