Posługa rekolekcjonistów domu w Bodzanowie:

POSŁUGA W DOMU REKOLEKCYJNYM

Nasz dom rekolekcyjny jest miejscem budowania relacji, więzi, odpoczynku, spotkania ludzi – którzy chcą się spotkać wokół Jezusa Chrystusa – we wspólnocie Kościoła. Wspólnota, którą tworzymy w naszym domu, to nie wspólnota wielkich mas, ale wspólnota małych, kameralnych grup. W naszym domu spotykają się ludzie, którzy w codzienności zajęci są sprawami, odpowiedzialnościami, zmartwieniami zwyczajnych szarych dni. Spotykają się po to, aby na swoje życie spojrzeć oczami Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Pragniemy bardzo, aby temu wyjątkowemu rodzajowi spoglądania na swoje życie przyświecało nam przede wszystkim Słowo Boże. Dlatego do rekolekcjoniści naszej wspólnoty służą posługą Słowa, aby razem z Wami trwać przy Jezusie w Jego Kościele.

MISJE PARAFIALNE

Szczególny czas odnowy parafii, który przeprowadza się co kilka lat (przeważnie 10), celem umocnienia i odnowienia życia wiary. Kodeks Prawda Kanonicznego nakazuje organizowanie misji.

Kanon 770 KPK zawiera następujący zapis: Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się świętymi misjami.

Misje parafialne trwają cały tydzień, podczas którego w odpowiednich porach głosi się wiernym nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności, odprawia nabożeństwa. Misje parafialne prowadzą poprzez spowiedź i Komunią św. do uroczystości poświęcenia krzyża misyjnego.

Misje święte prowadzi zazwyczaj dwóch misjonarzy.

REKOLEKCJE PARAFIALNE

– typowe rekolekcje parafialne w Kościele katolickim odbywają się zazwyczaj w adwencie i wielkim poście. Trwają zwykle cztery dni, wliczając niedzielę. Rekolekcjoniści animują rekolekcje także w innych terminach;

REKOLEKCJE ZAKONNE I DNI SKUPIENIA

– rekolekcjoniści animują rekolekcje i dni skupienia we wspólnotach zakonnych;

KAZANIA OKOLICZNOŚCIOWE

– rekolekcjoniści głoszą Słowo Boże z okazji różnych parafialnych uroczystości (np. rocznica poświęcenia kościoła, odpusty, rekolekcje Maryjne, peregrynacje itd.);

ZASTĘPSTWA I POMOC DUSZPASTERSKA

– rekolekcjoniści pomagają duszpasterzom diecezjalnym i zokonnym: zastępują ich podczas urlopu, wspomagają posługą w okresach wzmożonej działalności duszpasterskiej.

————————————————————————-

Zgłoszenia o przeprowadzenie i wygłoszenie Misji Parafialnych,
rekolekcji,
kazań okolicznościowych
a także w sprawie zastępstw i pomocy duszpasterskiej

przyjmuje przełożony wspólnoty zakonnej: o. Leszek Walendzik OMI

Kontakt:
kom.: +48 600 372 718 lub tel.: 77 439 17 14 wew. 20
e-mail: superior.bodzanow@oblaci.pl

————————————————————————-

Materiały do pobrania:

Obrzęd rozpoczęcia i zakończenia Misji Parafialnej – TUTAJ

Wezwania do modlitwy wiernych – TUTAJ

Modlitwa przed Misją Parafialną – TUTAJ

Modlitwa ludzi chorych i cierpiących – TUTAJ