o. Włodzimierz Jamrocha OMI – Superior, misjonarz rekolekcjonista

o. Mariusz Legieżyński OMI – Proboszcz, ekonom klasztoru

o. Kazimierz Zdziebko OMI – misjonarz rekolekcjonista

o. Franciszek Żok OMI – misjonarz rekolekcjonista

o. Zbigniew Matejek OMI –  misjonarz rekolekcjonista

o. Michał Tomczak OMI –  misjonarz rekolekcjonista