o. Jerzy Bzdyl OMI – Superior i Ekonom Klasztoru

o. Kazimierz Zdziebko OMI – I Radny Klasztoru

o. Bernard Briks OMI – II Radny Klasztoru

o. Rafał Bytner OMI – Proboszcz

o. Czesław Pantoł – misjonarz

o. Andrzej Kordek OMI – misjonarz

o. Cezary Prussak OMI – misjonarz

Br. Jarosław Łyskawka OMI – misjonarz