Miejscowość Bodzanów położona jest w malowniczym regionie Gór Opawskich na wysokości 280 m n.p.m. w województwie opolskim blisko granicy z Czechami. Piękny krajobraz i bogata przyroda mogą zachwycić każdego, kto odwiedza to miejsce.

Na piękny krajobraz okolicy składają się przede wszystkim znajdujące się tutaj wzniesienia tworzące, jak już wspomniano, Góry Opawskie. Najwyższym wzniesieniem jest Biskupia Kopa (889 m n.p.m.), z której rozciąga się przepiękny widok z jednej strony na okolice Głuchołaz i znajdujące się niedaleko Jezioro Nyskie i Otmuchowskie, a z drugiej strony, na wyższe, leżące już w Republice Czeskiej Góry Jeseniki z najwyższym szczytem Praded (1492 m n.p.m.). Biskupia Kopa to nie tylko miejsce turystyczne, ale również przejście graniczne. Na szczycie góry znajduje się wieża widokowa oraz schronisko PTTK.

Niedaleko Biskupiej Kopy znajdują się jeszcze inne wzniesienia. Srebrna Kopa (785 m. n.p.m.), Góra Zamkowa (571 m. n.p.m.), Szyndzielowa (538 m. n.p.m.), tworząc zalesiony masyw górski stwarzający dogodne możliwości do uprawiania turystyki górskiej, pieszej, jak i rowerowej. Kolejnym z masywów górskich jest Góra Parkowa zwana inaczej Górą Chrobrego. Na ten masyw składają się trzy szczyty: Przednia Kopa (467 m n.p.m.), Średnia Kopa (543 m n.p.m.) i Tylnia Kopa (527 m. n.p.m.). Całość tworzy grzbiet górski o długości 5 km. Jest to dobra trasa nadająca się na wędrówki piesze, bądź też rowerowe.

Innymi krajobrazowo ciekawymi miejscami okolicy są: Dolina Złotego Potoku, która między Jarnołtówkiem a Pokrzywną znacznie się zwęża, tworząc malowniczy przełom na długości ok. 4 km, a także Dolina Bystrego Potoku o długości ok. 4 km, ostro i malowniczo wcinająca się w zbocze Biskupiej Kopy, oraz przełom rzeki Białej Głuchołaskiej o długości ok. 2,5 km.

Okoliczna przyroda bogata jest również w liczne pomniki przyrody nieożywionej. Przemierzając okolice natrafimy wpierw na starą, wysłużoną po eksploatacji złota sztolnię znajdującą się przy promenadzie spacerowej wzdłuż rzeki Białej Głuchołaskiej w części zdrojowej miasta Głuchołazy. Przy szosie prowadzącej z Jarnołtówka do Pokrzywnej rozciąga się grupa odsłonięć warstw skalnych o powierzchni 2000 m2 i wysokości dochodzącej do 15 m. Wędrując szlakiem niebieskim z Jarnołtówka na Biskupią Kopę dotrzemy do warstw skalnych w kształcie ambony skalnej o powierzchni 100 m2. Tworzy to przepiękny taras z malowniczym widokiem na dolinę Złotego Potoku. Przy ścieżce dydaktyczno – przyrodniczej prowadzącej wzdłuż Bystrego Potoku na Biskupią Kopę można zobaczy stary, wyeksploatowany kamieniołom o nazwie „Gwarkowa Perć”. Na jego dnie znajduje się staw „Żabie Oczko” o powierzchni 600 m2, który okrążony jest stromymi na 16 m wysokimi ścianami.

Ważnym atutem rejonu jest jego flora. Istotnym walorem przyrodniczym są występujące tu gatunki roślin częściowo i całkowicie chronionych. Należą do nich m.in. buławnik mieczolistny, dziewięćsił bezłodygowy, szarotka norweska, lilia złotogłów, kłokoczka południowa.

Niezwykle bogata i różnorodna jest fauna. Duży wpływ na taki stan ma zróżnicowane ukształtowanie powierzchni. Interesującymi z punktu widzenia występowania rzadkich form zwierzęcych są sztolnie po eksploatacji złota, gdzie żyje wiele ciekawych gatunków bezkręgowców, jak również bardzo rzadkie, chronione gatunki nietoperzy. Do innych ciekawych gatunków zwierząt należą: popielica – gryzoń będący na wymarciu, piżmak, badylarka – najmniejszy gryzoń Europy, gniewosz plamisty, salamandra plamista, rzekotka drzewna, traszki górskie. W Górach Opawskich żyje 107 gatunków ptaków. Są wśród nich: rzadki bocian czarny, kruk, zimorodek, pluszcz, pliszka górska, puszczyk, kilka gatunków dzięciołów, orzechówka, krzyżodziób, pełzacz leśny.

Od w roku 1988 Góry Opawskie tworzą Park Krajobrazowy, wchodzący w skład Opolskich Parków Krajobrazowych, zajmujący powierzchnię 4625 ha. Góry Opawskie zasługują na szczególną uwagę jako obszar o swoistym stylu budowy geologicznej i występowaniu tu rzadkich minerałów i kruszców, co łączyło się z poszukiwaniem i eksploatacją złóż, głównie złota.