Jezus Chrystus mówi do nas: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Natomiast Święty Eugeniusz de Mazenod, założyciel naszego Zgromadzenia Zakonnego, pisał: Eucharystię, źródło i szczyt życia Kościoła, oblaci stawiają w centrum swego życia i działania. Będą żyli w ten sposób, aby móc każdego dnia godnie ją sprawować…

Posłuszni naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, który powołał nas do służby w swoim Kościele oraz Założycielowi naszego Zgromadzenia Zakonnego, św. Eugeniuszowi de Mazenod, codziennie sprawujemy w naszej zakonnej kaplicy Najświętszą Ofiarę – Mszę Świętą. Chcemy przez tę najdoskonalszą modlitwę, w której Kościół zwraca się do Boga w ludzkich potrzebach, zanosić Wasze intencje.

W naszym klasztorze odprawiane są następujące Msze Święte:

 • Gregoriańskie

  (30 Mszy św. za jedną zmarłą osobę przez kolejnych 30 dni)

 • Msze św.

  (za zmarłych, żywych, dziękczynne, jubileuszowe)

Jeśli chcesz, aby Twoja intencja Mszy Świętej była sprawowana w naszym klasztorze, możesz ją zamówić dzwoniąc na niżej podany numer telefonu i kontaktując się z o. Jerzym:

tel: 503 142 205

lub pisząc na adres e – mail: ekonom.bodzanow@oblaci.pl

w temacie e-mail podając: „INTENCJA MSZALNA”, a w poczcie e-mail treść intencji, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

Do zamówienia intencji możesz również użyć formularza:

  Ofiary za zamówioną Mszę Świętą można wpłacać na niżej podany numer konta bankowego

  z dopiskiem: „Intencja mszalna – (imię i nazwisko zamawiającego intencję)”

  Klasztor Misjonarzy Oblatów M.N.
  Bodzanów 66        48 – 340 Głuchołazy

  Bank Pekao S.A. I o/Nysa

  84 1240 1675 1111 0000 2672 9190

  Za każdą złożoną ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.