o. Kazimierz Zdziebko
ur. 6 sierpnia 1964 w Lubomi (Archidiecezja Katowicka). Studia w WSD Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze 1984 – 1986 oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie 1986 – 1989. Święcenia kapłańskie 19 czerwca 1990 w Obrze. Doktorat z katechetyki 1998 Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie. Pełnione posługi: wikariusz w Katowicach i w Poznaniu, proboszcz w Gorzowie Wlkp. i wizytator w Wydziale Katechetycznym Kurii Zielonogórsko – Gorzowskiej, misjonarz – rekolekcjonista w Warszawie i Kędzierzynie – Koźlu, wykładowca katechetyki i teologii pastoralnej w WSD Misjonarzy Oblatów w Obrze, superior klasztoru kędzierzyńskiego w latach 2010 – 2016, ojciec duchowny dekanatu kozielskiego i kapelan Fundacji „Przetrwać cierpienie”. Od 1 lipca 2016 jako misjonarz – rekolekcjonista w Bodzanowie.